Bắt đầu ngày mới cho gia đình
Bếp sạch nhà xinh
Sản phẩm
Banner 4

Chứng nhận và giải thưởng

Chứng nhận và giải thưởng

Các chứng nhận đã đạt được

ISO 9001: 2008

Các giải thưởng đã đạt được

 
Hàng Việt Nam chất lượng cao
Từ 2006 đến nay
  Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
2004, 2005

 

 
Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2013, 2014   500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2011, 2012

 

Top 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2009