Chiến lược phát triển

Mục tiêu tổng quát

» Duy trì mức tăng trưởng ổn định, với mục tiêu đạt mức doanh số 2.652 tỷ đồng vào năm 2021.

» Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, người lao động, các đối tác.

Mục tiêu hướng đến khách hàng

» Là doanh nghiệp có sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý.

Mục tiêu quản trị doanh nghiệp

» Áp dụng quản trị hiện đại trong việc điều hành Công ty.

» Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt, phát huy tốt nhất khả năng của nhân viên, đóng góp vào mục tiêu chung của Công ty.

Định hướng thực hiện mục tiêu

» Bồi dưỡng đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế thừa có đủ kiến thức, kinh nghiệm và có đạo đức.

» Các mục tiêu của Công ty phải hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

» Cải tiến, đổi mới phương pháp quản lý sản xuất; hiện đại hoá công nghệ sản xuất và nâng cao năng suất lao động.

» Chăm lo đời sống cho người lao động.

» Củng cố hệ thống phân phối trong nước, đầu tư cho kênh bán hàng hiện đại.

» Củng cố các thị trường xuất khẩu chính như Cambodia, Phillipines, Nhật..