Chứng nhận và giải thưởng

Các chứng nhận đã đạt được

ISO 9001: 2015
ISO 22716: 2007
GMPC

Các giải thưởng đã đạt được

Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam từ năm 2013 đến 2017
Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2016, 2017, 2020
15 năm liên tiếp đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn
Hàng Việt Nam chất lượng cao từ 2006 đến nay.
Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2004, 2005
Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2008 theo nhận biết của người tiêu dùng.