Bột Giặt Lix

» Bột giặt Lix được sản xuất theo công nghệ hiện đại với nguồn nguyên liệu chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn đầu vào và đầu ra nghiêm ngặt.

» Thích hợp với mọi nguồn nước kể cả nước phèn, nước nhiễm mặn.

» Tính năng đa dạng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng.

» Sản phẩm thân thiện với môi trường.

PRODUCTS

Bột Giặt Lix

» Bột giặt Lix được sản xuất theo công nghệ hiện đại với nguồn nguyên liệu chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn đầu vào và đầu ra nghiêm ngặt.

» Thích hợp với mọi nguồn nước kể cả nước phèn, nước nhiễm mặn.

» Tính năng đa dạng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng của khách hàng.

» Sản phẩm thân thiện với môi trường.