Bột Giặt Lix Extra

POSTED_DATE: 27/02/2019 15:41:39

» Thích hợp với nhiều nguồn nước kể cả nước phèn, nước nhiễm mặn...

» Tẩy sạch các vết bẩn cứng đầu giúp quần áo luôn tươi sáng và bền màu sắc sợi vải.

» Công nghệ hạt lưu hương giúp hương thơm lưu lại lâu hơn trên quần áo sau khi giặt.

» Tiết kiệm ngân quỹ cho gia đình bạn.

Chủng loại

      Quy cách

9kg

02

gói/thùng

5,5kg

02

gói/thùng

2,4kg

04

gói/thùng

550g

20

gói/thùng

250g

40

gói/thùng

Sản phẩm

Bột Giặt Lix Extra

POSTED_DATE: 27/02/2019

» Thích hợp với nhiều nguồn nước kể cả nước phèn, nước nhiễm mặn...

» Tẩy sạch các vết bẩn cứng đầu giúp quần áo luôn tươi sáng và bền màu sắc sợi vải.

» Công nghệ hạt lưu hương giúp hương thơm lưu lại lâu hơn trên quần áo sau khi giặt.

» Tiết kiệm ngân quỹ cho gia đình bạn.

Chủng loại

      Quy cách

9kg

02

gói/thùng

5,5kg

02

gói/thùng

2,4kg

04

gói/thùng

550g

20

gói/thùng

250g

40

gói/thùng