Nước Giặt Lix Hương Nước Hoa

POSTED_DATE: 14/05/2020 12:50:37

» Công thức vượt trội đánh bật nhanh các vết bẩn cứng đầu

» Hương nước hoa tinh chế từ Pháp giúp quần áo thơm thật lâu.

Chủng loại     Quy cách
9,5kg1can/thùng
3,6kg4can/thùng
3,5kg4túi/thùng

Sản phẩm

Nước Giặt Lix Hương Nước Hoa

POSTED_DATE: 14/05/2020

» Công thức vượt trội đánh bật nhanh các vết bẩn cứng đầu

» Hương nước hoa tinh chế từ Pháp giúp quần áo thơm thật lâu.

Chủng loại     Quy cách
9,5kg1can/thùng
3,6kg4can/thùng
3,5kg4túi/thùng