Nước Lau Kính Lix

» Nước Lau Kính LIX loại bỏ các bụi bám trên bề mặt kính, tạo cho kính có độ trong và sáng.

» Dùng trên tất cả các loại gương kính, màn hình vi tính.

PRODUCTS

Nước Lau Kính Lix

» Nước Lau Kính LIX loại bỏ các bụi bám trên bề mặt kính, tạo cho kính có độ trong và sáng.

» Dùng trên tất cả các loại gương kính, màn hình vi tính.