Nước Rửa Chén Lix Trà Xanh

POSTED_DATE: 14/05/2020 10:26:54

» Tẩy sạch bóng các vết dầu mỡ với hương trà xanh thơm mát.

» Vitamin E bảo vệ da tay.

» Công thức đậm đặc gấp 2 lần giúp tiết kiệm ngân quỹ gia đình.

Chủng loạiQuy Cách
3,6kg4        can/thùng
3,5kg4can/thùng
1,4kg8can/thùng
750g12chai/thùng
400g24chai/thùng
200g48chai/thùng

Nước Rửa Chén Lix Trà Xanh

POSTED_DATE: 14/05/2020

» Tẩy sạch bóng các vết dầu mỡ với hương trà xanh thơm mát.

» Vitamin E bảo vệ da tay.

» Công thức đậm đặc gấp 2 lần giúp tiết kiệm ngân quỹ gia đình.

Chủng loạiQuy Cách
3,6kg4        can/thùng
3,5kg4can/thùng
1,4kg8can/thùng
750g12chai/thùng
400g24chai/thùng
200g48chai/thùng