Cơ hội nghề nghiệp
Tuyển 2 kỹ sư hóa (nam) trên 30 tuổi, thực hiện việc theo dõi qui trình sản xuất. Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương ứng 2 năm, có các chứng chỉ liên quan đến hệ thống quản lý sản xuất như ISo, GMP..., Có kỹ năng về cơ, điện, đồ họa, Tiếng Anh: giao tiếp, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành