ON1 x NABI NHÃ PHƯƠNG | GIẢI CỨU HOT MOM
nrc on1
testing
ON1 x NABI NHÃ PHƯƠNG | GIẢI CỨU HOT MOM
nrc on1
testing

Tin tức & Sự kiện

Tin tức & Sự kiện

Lễ khánh thành Nhà máy LIX tại Bình Dương

Ngày 09/03/2012, Công ty CP Bột giặt LIX làm Lễ khánh thành nhà máy LIX Bình Dương tại Khu Công nghiệp Đại Đăng, tỉnh Bình Dương. Nhà máy LIX Bình Dương được xây dựng trên diện tích 5 ha, khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng công suất các nhà máy từ 170.000 tấn/năm năm 2011 lên 210.000 tấn/năm từ 2012, trong đó công suất sản xuất chất tẩy rửa lỏng từ 35.000 tấn/năm lên 65.000 tấn/năm.

 

Lễ khánh thành

 

Lễ khánh thành